Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bilgi Notu

06/10/2022 Tarihli ve 31975 sayılı resmi gazetede,

  • Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik
  • Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
  • Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

yayımlanmıştır.

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte genel hatlarıyla ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, bu amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına, açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına, denetlenmelerine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir.

Sağlık kuruluşlarını açabilecek kişiler,
Bina durumu ve sağlık kuruluşlarının fiziki standartları,
Muayene Standartları,
Poliklinik Standartları,
Merkez Standartları,
Hastane Standartları,
Ön izin başvurusu ve ön izin verilmesi,
Ruhsat başvurusu ve ruhsat verilmesi,
Faaliyet izin belgesi başvurusu ve faaliyet izni verilmesi,
Ruhsat bilgilerinde değişiklik yapılması,
Ruhsatın geri alınması,
Personel Durumu,
Sağlık kuruluşlarının çalışma esasları,
Diş protez laboratuvarı hizmetleri,
Radyoloji hizmetleri,
Hasta kayıtları,
Hasta hakları,
Bilgilendirme ve tanıtım,
Sağlık kuruluşlarının isimlendirilmesi,
Atıkların imhası,
Denetim, yasaklar ve idari yaptırım,
Mevcutta bulunan sağlık kuruluşlarının uyumuna,

İlişkin düzenlemeler getirilmiştir.

İlgili Resmi Gazete yazısı:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221006-1.htm

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?