Aldatma / Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Av. Ramazan Bayram / Mart 2024

Aldatma – Zina Nedeniyle Boşanma Davası nedir?

Evlilik birliğinin kurulması ile eşlerin birbirine karşı bir takım hak ve yükümlülükleri de doğmaktadır. Eşler, birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadır. Evliliğin getirdiği sadakat yükümlülüğüne uyulmaması, yani eşlerden birinin üçüncü bir karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi halinde aldatma fiili gerçekleşir. Aldatma nedeniyle boşanma davası, özel yargılama usulüne tabi ve kanunda sınırlı halde sayılan özel boşanma nedenlerinden aldatmaya dayalı açılan bir boşanma davası türüdür.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma Şartları

Aldatma ya da zina nedeniyle boşanma davası açabilmek için aşağıdaki şartların mevcut bulunması gerekir;

  • Aldatmanın evlilik birliği içindeyken gerçekleşmiş olması gerekir.
  • Eşlerden birinin karşı cinsten üçüncü bir kişi ile cinsel ilişkiye girmesi gerekir.
  • Aldatılan eş tarafından aldatmanın affedilmemiş olması gerekir.
  • Aldatma fiilinin gerçekleşmesinden sonra açılabilen zina sebebiyle boşanma davasının, bu fiilin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık zamanaşımı süresi içinde açılması gerekir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Açma Zamanaşımı

Aldatma sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için aldatma fiilinin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık zamanaşımı içerisinde aldatılan eşin boşanma davası açması gerektiği yukarıda ifade edildi. Bununla birlikte aldatma, aldatma fiilinin gerçekleşmesinden çok daha sonra öğrenilmiş ise bu halde 5 yıllık zamanaşımına dikkat edilir. Şayet aldatma fiilinin üzerinden 5 yıldan fazla bir zaman geçmiş ise bu halde aldatılan eş, aldatma nedeniyle boşanma davası açamaz. Aldatma ancak genel hükümlere dayalı ikame edilecek boşanma davası için bir gerekçe olarak değerlendirilir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası İspat ve Deliller

Medeni Kanun’un 6. Maddesi uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür. Aldatılan eş açacağı boşanma davasında aldatma fiilini ispat etmek zorundadır. Aldatma fiilinin doğrudan ispatının zorluğu sebebiyle Yargıtay kararlarınca hangi hallerde aldatmanın varlığının kabul edileceği belirtilmiştir. Buna göre; kadın veya erkeğin karşı cinsten üçüncü bir kişi ile aynı kapalı ortamda bulunması, taraflar arasında sık sık gerçekleşen telefon görüşmeleri, sosyal medya yazışmaları gibi hususların aldatma fiilinin varlığına dair delil olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.

Aldatma nedeniyle boşanmaya delil olabilecek bazı örnekler:

  • Tanık beyanları
  • Telefon kayıtları, SMS içerikleri
  • Sosyal Medya yazışmaları
  • Banka hesap hareketleri
  • Sosyal Medya içerikleri vb.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Tazminat

Aldatmada tazminat davası açılır mı? Evet, boşanmanın gerçekleşmesinde daha az kusurlu olan eş, kusur oranı daha fazla olan eşe tazminat davası açabilir. Aldatma, özel boşanma sebepleri arasında gösterilen bir haksız fiildir. Aldatmanın ispat edilmesi halinde mahkemece aldatan eş tazminata mahkum edilecektir. Bu halde aldatılan eş, maddi tazminat ve manevi tazminat isteminde bulunabilir. Maddi tazminat aldatma nedeniyle evlilik birliğinin sona ermesinden ötürü aldatılan eşin uğradığı zararlar bütünüdür. Manevi tazminat ise aldatılan eşin, aldatılma nedeniyle yaşadığı ızdırap, keder, elem nedeniyle uğradığı zarara karşı talep edebileceği bir tazminattır.

Aldatmanın (Zinanın) Affedilmesinden Sonra Boşanma Davası

Aile hukukunda haksız fiile uğrayan eşin işbu haksız fiili affetmesi halinde affettiği nedene dayalı olarak boşanma davası açamayacağı sabittir. Nitekim Medeni Kanun’un 166/3 maddesi uyarınca, zinayı affeden eşin dava açma hakkının olmadığı şeklinde düzenleme mevcuttur. Aldatılan eş zinayı, sözlü veya yazılı şekilde affedebilir. Bununla birlikte affetme örtülü olarak da gerçekleşebilir.

Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Aldatma nedeniyle boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yetkili aile mahkemesi ise, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesidir.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?