Av. Muhammed Erdağ / Şubat 2024

Boşanma Davası Nedir?

Türk Medeni Kanunu gereğince resmi memur önünde yapılmış olan evliliğin sona erdirilmesine ilişkin yine Türk Medeni Kanununda düzenlenen genel ve özel boşanma sebeplerine dayanılarak anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davası açılarak Aile Mahkemeleri nezdinde görülen davaya verilen addır.

Boşanma Davası Çeşitleri

Medeni Kanuna göre iki şekilde boşanma davası açılabilir: Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma Davası

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların ortak irade ile bir boşanma protokolü hazırlaması ve bu protokole göre boşanma davası ikame etmesi, böylece Aile Mahkemesi tarafından boşanmalarına karar verilmesi üzerine gerçekleşir. Anlaşmalı boşanma davasında protokolün hukuka uygunluğu ve tarafların ilerleyen aşamalarda uyuşmazlıklarının ortaya çıkma ihtimalini bertaraf edecek şekilde boşanma avukatları tarafından usulüne ve hukuk sistemimize uygun olarak hazırlanması yüksek önem arz etmektedir.

Çekişmeli Boşanma

Boşanmada hangi tarafın kusurlu olduğu hususunda taraflar arasında çekişmenin olduğu boşanma davası dosyalarıdır. Çekişmeli boşanma davaları genel boşanma ve özel boşanma sebeplerine dayanabilir.

Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri

Genel boşanma sebepleri kanunun deyişiyle evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak nitelendirilen sebep ile anlaşmalı boşanma ve evlilik birliğinin fiilen kurulamaması olarak sayılabilir. Kanunda genel olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması olarak nitelendirilen hususun içeriği itibariyle çok sayıda farklı olay veya olgu söz konu olabilir. Örnek olarak geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerin getirmeme gibi çok sayıda sebep sayılabileceği gibi bu sebepler dışında da sebepler genel boşanma sebebi olabilmektedir.

Özel Boşanma Sebepleri

Genel boşanma sebeplerinin aksine özel boşanma sebepleri kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu sebepler:

  • Zina (aldatma) nedeniyle boşanma davası (TMK m. 161)
  • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış nedenleri ile boşanma davası (TMK m. 162)
  • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme sebepleri ile boşanma davası (TMK m. 163)
  • Terk Sebebiyle boşanma davası (TMK m. 164)
  • Akıl Hastalığı sebebiyle boşanma davası (TMK m. 165)

Özel boşanma sebepleri genel boşanma sebeplerinden farklı hukuki sonuçları doğurmaktadır. Özel boşanma sebepleri söz konusu olduğunda taraflar diğer tarafın kusurlu olduğunu ispatlamakla yükümlü olmayıp özel boşanma sebebini ispatla yükümlüdürler. Genel boşanma sebeplerinde ise boşanma kararı verilebilmesi için taraflar birbirinin kusurunu ispatlamak zorundadır.

Anlaşmalı boşanma ya da çekişmeli boşanma davalarında Bayram & Erdağ Partners Avukatlık Bürosu olarak ihtiyaç duyacağınz bütün konularda hukuki danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?