İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku

Bayram & Erdağ Partners Avukatlık ve Danışmanlık bürosu olarak işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bireysel veya kurumsal müvekkillerimize dava vekilliği ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, müvekkillerimizin mevcut veya olası hukuki uyuşmazlıklarına çözümler üretmekteyiz.

İşçi sıfatına haiz bireysel müvekkillerimizin işçi işveren ilişkisinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarına dair;

“Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.” (madde 2)

Kanunun ilgili tanımı uyarınca işveren ile arasında iş ilişkisi bulunan müvekkillerimizin iş ilişkisinden doğan;

  • İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı sebeple feshi
  • İş sözleşmesinin işçi tarafından bildirimli feshi
  • İşveren ile işçi arasında bulunan iş sözleşmesinin incelenmesi, analizi ve rapor sunulması
  • İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak; kıdem tazminatı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, asgari geçim indirimi, ücret alacağı, yıllık izin ücreti alacağı, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, iş kazası ve meslek hastalığı tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade gibi yasal hakların talep edilmesi ve bu doğrultuda yasal işlemlerin başlatılması hususlarında müvekkillerimizin ihtiyaçlarına göre dava vekilliği veya hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İşveren sıfatına sahip bireysel veya kurumsal müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda

  • İşçi işveren ilişkisinin işveren tarafından haklı sebeple feshi
  • İş Hukukuna dair düzenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • İşçi işveren ilişkisine dair iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • Dava vekilliği gibi hususlarda müvekkillerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmekteyiz.
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?