Anayasa Mahkemesinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 90.Maddesine Dair Verdiği İptal Kararı Hakkında

ANAYASA MAHKEMESİNİN 14.02.2023 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 2918 SAYILI KARA YOLLARI TRAFİK KANUNUN 90.MADDESİNE DAİR İPTAL KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU

14.02.2023 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 2022/167 sayılı iptal kararı sonucu, 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 90.Maddesinin 1.Fıkrasının 2.cümlesi ile aynı kanunun 90.Maddenin 2. Fıkrası iptal edilmiştir. İptal kararı, uygulamada trafik kazası nedeniyle tazminat davaları açısından oldukça önem arz etmektedir. Zira iptaline karar verilen yasal düzenlemeler, trafik kazası nedeniyle tazminat miktarının hesaplanmasına ilişkin esasları düzenlemekteydi. İptal kararı öncesinde motorlu taşıtın işletilmesi sebebiyle üçüncü kişilerin uğrayacağı değer kaybı, destekten yoksun kalma veya sürekli sakatlık nedeniyle oluşan zarara dair tazminatın hesabında, işleten açısından 6098 sayılı Kanun esas alınırken sigorta şirketleri açısından ise 2918 sayılı Kanunun 90.maddesi esas alınmaktaydı. Bu nedenle uygulamada işleten açısından farklı sigorta şirketi açısından ise farklı tazminat miktarları hesaplanabilmekteydi. Bu durum ise zarara uğrayan üçüncü kişilerin uğradıkları zararın sigorta şirketleri aracılığıyla teminat altına alınması amacına ters düşmekteydi. Anayasa Mahkemesi zarara ilişkin tazminat hesabında sigorta şirketi açısında farklı işleten açısından farklı miktarların hesaplanmasını iptal gerekçesi yapmıştır.

Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararından önce anılan kanuni düzenleme aşağıdaki gibiydi:

“Maddi ve manevi tazminat:

Madde 90- (Değişik:14/4/2016-6704/3 md.)

Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu Kanunda (…) öngörülen usul ve esaslara tabidir. (Ek cümle:9/6/2021-7327/18 md.) Bu tazminatlardan;

a) Değer kaybı tazminatı, aracın; piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınarak,

b) Destekten yoksun kalma tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu ve zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

c) Sürekli sakatlık tazminatı, ulusal doğum ve ölüm istatistikleri kullanılarak hazırlanan hayat tablosu, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarında yüzde 2’yi geçmemek üzere belirlenen iskonto oranı ve sürekli sakatlık oranı esas alınarak hayat anüiteleri ile genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun olarak,

hesaplanır. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu Kanunda (…) düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

 (Ek fıkra:9/6/2021-7327/18 md.) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.”

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası Karayolları Trafik Kanunun 90.Maddesi aşağıdaki hali almıştır:

“Maddi ve manevi tazminat:

 Madde 90 – “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanunda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu kanunda düzenlenmeyen hususlar hakkında 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.”

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına aşağıda ki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/ND/2022/167

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?