Ortaklığın Giderilmesi Davasında Arabuluculuk Başvurusunun Zorunlu Hale Getirilmesi…

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA ARABULUCULUK BAŞVURUSUNUN ZORUNLU HALE GETİRİLMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 30.03.2023 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, görüşülen ve kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40.maddesi ile kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk başvuru şartı getirilmiştir. Söz konusu kanuni düzenleme ile dava şartı olarak zorunlu […]
Devamını Oku

Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvurusunun Zorunlu Hale Gelmesi…

KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK BAŞVURUSUNUN ZORUNLU HALE GELMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 30.03.2023 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, görüşülen ve kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40.maddesi ile kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk başvuru şartı getirilmiştir. Söz konusu kanuni düzenleme ile dava şartı olarak […]
Devamını Oku

Anayasa Mahkemesinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 90.Maddesine Dair Verdiği İptal Kararı Hakkında

ANAYASA MAHKEMESİNİN 14.02.2023 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 2918 SAYILI KARA YOLLARI TRAFİK KANUNUN 90.MADDESİNE DAİR İPTAL KARARI HAKKINDA BİLGİ NOTU 14.02.2023 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 2022/167 sayılı iptal kararı sonucu, 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu’nun 90.Maddesinin 1.Fıkrasının 2.cümlesi ile aynı kanunun 90.Maddenin 2. Fıkrası iptal edilmiştir. İptal […]
Devamını Oku

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Veren Kanun Değişikliği

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Veren Kanun Değişikliği Hakkında Bilgi Notu Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile birlikte tapu müdürlüklerinin haricinde noterlere de taşınmaz satış yetkisi verilmiştir. Böylece taşınmaz satışına ilişkin taraflar düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren isterlerse noterliklerde de taşınmaz satış sözleşmesi yapabilecektir. Yayımlanan tebliğde noterlerin taşınmaz satış sözleşmesi […]
Devamını Oku

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırın Artırılması

Tüketici Hakem Heyetlerine Yapılacak Başvurularda Parasal Sınırın Artırılmasına Dair Bilgi Notu 16.12.2022 tarihli resmi gazetede yayımlanan değişiklikle birlikte il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınır % 122,93 oranında arttırılarak yeniden belirlenmiştir. Değişiklik öncesi il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda 30.000,00 TL olan sınır değişiklik sonrası 66.000,00 TL‘ye yükseltilmiştir. Mevzuat değişikliğine […]
Devamını Oku

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe İlişkin Bilgi Notu

06/10/2022 Tarihli ve 31975 sayılı resmi gazetede, yayımlanmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte genel hatlarıyla ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, bu amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına, açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına, denetlenmelerine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar düzenlenmiştir. Sağlık […]
Devamını Oku

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup 05/10/2022 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır. Başvuru tarihlerine ilişkin değişiklik; “Üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları bir önceki yılın 1 Eylül tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer.” şeklinde olup 01/09/2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221005-4.htm
Devamını Oku
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?