Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Farkı İzah Eder Nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı-3

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No :2018 / 456 Karar No :2021 / 1511 Karar Tarihi :30.11.2021 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 10. Aile Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar tarafların temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı […]
Devamını Oku

Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Farkı İzah Eder Nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı-1

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No :2022 / 771 Karar No :2023 / 1039 Karar Tarihi :1.11.2023 MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/317 E., 2022/1189 K. KARAR : İstinaf başvurusunun tebdir nafakası yönünden kabulüne, sair yönlerden reddine ÖZEL DAİRE KARARI Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 23.11.2021 tarihli ve 2021/7597 Esas, […]
Devamını Oku

Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Farkı İzah Eder Nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı-2

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No :2022 / 768 Karar No :2023 / 976 Karar Tarihi :18.10.2023 MAHKEMESİ : Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/285 E., 2022/387 K. KARAR : Davanın kabulüne ÖZEL DAİRE KARARI Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 21.12.2021 tarihli ve 2021/8419 Esas ve 2021/9865 Karar sayılı BOZMA kararı Taraflar […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2016/3380 K. 2016/3343 T. 25.4.2016 • İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE (Davacı Oğlunun Evlilik Hazırlığı Yaptığını Halen Babası ve Annesi ile Birlikte Oturduğunu ve Reşit Olup Ayrı Eve Çıkmak İstediğini Belirterek Açmış Olduğu Kiralananın Tahliyesi Talebi – İhtiyacın Gerçek ve Samimi Olduğunun Kabulü/Kimsenin Ailesiyle Oturmaya Zorlanamayacağı) • İHTİYACIN GERÇEK VE SAMİMİ […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6245 K. 2015/9532 T. 5.11.2015 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Dava, konut ihtiyacı sebebiyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/6-224 K. 2015/2354 T. 23.10.2015 • KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİ (Reşit Olan Kimsenin Ayrı Meskende Oturmasının Yasal Hakkı Olduğu ve Anne veya Babasıyla Birlikte Oturmaya Zorlanamayacağı/Davacının Annesiyle Birlikte Oturduğu ve Annesinden Ayrı Bir Evde Yaşamak İstediği – Bu Olgunun Tek Başına Konut İhtiyacı Varlığını Kabule Yeterli Olduğu/İhtiyaç Nedeniyle […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2007/1360 K. 2007/3234 T. 22.3.2007 • İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE (Reşit Olan Kişinin Ailesi İle Girlikte Oturmaya Zorlanamayacağı – Davacının Konut İhtiyacı Kabul Edilerek Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği) • TAHLİYE (Reşit Olan Kişinin Ailesi İle Girlikte Oturmaya Zorlanamayacağı – Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği/İhtiyaç Nedeniyle Tahliye) • KONUT İHTİYACI (Reşit Olan […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2001/7525 K. 2001/7839 T. 11.10.2001 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görülüşüp düşünüldü. KARAR : Dava, konut ihtiyacı nedeni ile kiralananın tahliyesi istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2001/240 K. 2001/449 T. 29.1.2001 • KONUT İHTİYACI NEDENİYLE TAHLİYE (İhtiyaçlının Evli ve Davacı Annesiyle Aynı Evde Oturması) • EVLİ ÇOCUĞUN KONUT İHTİYACI (İhtiyaç Nedeniyle Tahliye) 6570/m.7 ÖZET : 6570 Sayılı Yasa samimi ve zorunlu ihtiyacı tahliye nedeni kabul etmiştir. Reşit olup halen evli de olan bir şahsın yakınları […]
Devamını Oku

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2000/7927 K. 2000/8090 T. 2.10.2000 DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. KARAR : Dava konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı red etmiş, hükmü […]
Devamını Oku
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?