Sigorta Poliçesi Kaynaklı Tazminat Talebinin Poliçe Dışı Olduğu İddiasında İspat Yükünün Sigorta Şirketinde Olduğuna Dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No: 2017 / 1095 Karar No: 2019 / 432 Karar Tarihi: 9.04.2019 MAHKEMESİ: Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İstanbul 28. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın reddine dair verilen 05.10.2012 tarihli ve 2011/288 E., 2012/215 K. sayılı karar davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin […]
Read More
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?