İhbar Tazminatı

İş akdini usulsüz şekilde fesheden tarafın, diğer tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminata ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak ücret, giydirilmiş ücrettir. Giydirilmiş ücret, brüt ücrete ek olarak işçiye sağlanan ve değeri para ile ölçülebilen her türlü menfaatin eklenmesi ile ortaya çıkan ücrettir.
Devamını Oku

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak belirli şartların varlığı halinde işverenden talep etme hakkına sahip olduğu bir miktar ücrettir. Kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavanı vb.
Devamını Oku

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Taraflar arasında evlilik birliğinin gerçekleşmesi ile eşlerin birbirine karşı en önemli sorumluluklarından biri, eşlerin ortak konutta bir arada bulunmasıdır. Eşlerden birinin sürekli olarak ortak konuttan iradi şekilde ayrılması haline terk denir. Evi terk eden kocaya veya kadına yönelik boşanma davası açılabilir.
Devamını Oku

Aldatma / Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Evliliğin getirdiği sadakat yükümlülüğüne uyulmaması, yani eşlerden birinin üçüncü bir karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi halinde aldatma fiili gerçekleşir. Aldatma nedeniyle boşanma davası, özel yargılama usulüne tabi ve kanunda sınırlı halde sayılan özel boşanma nedenlerinden aldatmaya dayalı açılan bir boşanma davası türüdür.
Devamını Oku

Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların ortak irade ile bir boşanma protokolü hazırlaması ve bu protokole göre boşanma davası ikame etmesi, böylece Aile Mahkemesi tarafından boşanmalarına karar verilmesi üzerine gerçekleşir.
Devamını Oku
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?