Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi & Haklı Nedenle Fesih

Fazla mesai ya da fazla çalışma, işçi tarafından haftalık 45 saatlik çalışma süresini aşan çalışmalardır. (...) İşçinin yapmış olduğu fazla çalışma ücretleri maaş ile birlikte ödenir. Fazla çalışma ücretleri brüt ücretinden hesaplanır. Fazla mesai hesaplaması için öncelikle işçinin bir saatlik çalışma ücretinin hesap edilmesi gerekir.
Read More

Tıbbi Malpraktis

Hekim veya diş hekiminin görevini yerine getirirken bilgisizlik, tecrübesizlik veya özensizlik gibi sebeplerle işini eksik, kusurlu ya da yanlış yapmasından kaynaklanan uyuşmazlığa tıbbi malpraktis davası denir.
Read More

Borçlunun Miras Payının Haczi ve Satışı

Ortaklığın giderilmesi davası birlikte mülkiyet halinden ferdi mülkiyete geçişi sağlayan bir dava türüdür... Borçlu mirasçının miras payının haczedilmesi ve alacaklının, İİK 121.maddesi uyarınca alacağı yetki belgesiyle borçlunun elbirliği mülkiyeti halindeki miras payı hakkında, ortaklığın giderilmesi davası açması.
Read More

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Şekil Şartı

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ya da diğer adıyla arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, yüklenici ile arsa sahibi arasında gerçekleştirilen, yüklenicinin eser meydana getirme borcu altına girdiği, buna karşılık arsa sahibinin de eserin meydana getirileceği arsanın tamamını ya da bir kısmını yükleniciye devretmeyi taahhüt ettiği, iki tarafa borç yükleyen karma tipli bir sözleşmedir.
Read More
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?