Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Başvurusunun Zorunlu Hale Gelmesi…

KİRA İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK BAŞVURUSUNUN ZORUNLU HALE GELMESİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

30.03.2023 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, görüşülen ve kabul edilen İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 40.maddesi ile kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk başvuru şartı getirilmiştir. Söz konusu kanuni düzenleme ile dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk başvurusu şartı 01.09.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.  Dolayısıyla 01.09.2023 tarihine kadar ikame edilecek davalarda arabuluculuk başvuru şartı aranmayacaktır.

Mecliste görüşülen ve kabul edilen kanun teklifi ile 6325 sayılı Kanuna 18/B maddesi eklenmiştir. Yapılan eklemede kiralananın ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için arabuluculuk başvurusu zorunlu hale getirilmiştir. Kiralananın ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin durumlarda ise icra mahkemelerinde açılacak itirazın iptali veya itirazın kaldırılması davalarında arabuluculuk başvurusu dava şartı olarak aranmayacaktır. Buna karşın tahliye taahhütnamesi nedeniyle kiracının tahliyesi gibi uyuşmazlıklar ile ilgili sulh hukuk mahkemelerinde açılacak davalarda arabuluculuk başvurusu zorunlu olacaktır.

Zorunlu arabuluculuk başvurusu dava şartı olup 01.09.2023 tarihinden itibaren kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabuluculuk başvurusunda bulunulmaması ilgili davaların dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilmesine yol açacaktır.

Kanun değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girecek olup, ilgili değişikliğe aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-4997.pdf

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?