Sözleşmeler Hukuku

SÖZLEŞME HUKUKU

Sözleşme, iki ya da daha çok taraflı, Gerçek Kişiler (şahıslar ve kendi adına Vergi Kimlik Numarası alarak iş veya işlem yapan kişiler), Özel Tüzel (Şirketler) Kişiler ve Kamu Tüzel Kişileri arasında hukuksal bir sonuç doğurmak amacıyla karşılıklı ve birbirine uygun iradi hareketleri sonucunda yazılı veya sözlü olarak kurulduğu her türlü anlaşmalar veya işlemler bütünüdür.

Sözleşme Hukuku ise iki veya daha çok taraflı olarak gerçekleşen irade beyanlarını bütüncül olarak ele alan hukuk alanıdır.

Sözleşme Hukuku Neden Önemlidir?

Öyle ki sözleşmeler çoğu zaman farkında olmasak da hayatımızın her alanında yer edinmektedir. Bu alanlar öylesine geniştir ki Tazminat Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Tüketici Hukuku, Şirketler (Ticaret) Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sağlık Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve benzeri birçok alanda kendisini göstermektedir.

Örnek verilecek olursa Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Devir Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Sağlık Hukuku bakımından sözleşme benzeri olarak nitelendirilebilecek Aydınlatılmış Onam Formları, Hizmet Sözleşmeleri, Komisyon Sözleşmeleri, Şirket Ana Sözleşmeleri, Evlilik ve Anlaşmalı Boşanma Sözleşmeleri.

Hayatımızın içerisinde çokça yer edinen bir alan olmasından dolayı bireysel ve kurumsal işlerde yapılan sözleşmeler doğrudan doğruya hayatımıza olumlu veya olumsuz anlamda etki etmektedir.

Sözleşmeler, akdedildikten sonra taraflarca bağlayıcı olduğu için sözleşmelerin kurulması, kurulma sonrasında da yerine getirilmesi, eksik hususların olmaması, lehe ve aleyhe hususların belirlenmesi ile tarafların hak yükümlülüklerinin bilinmesi bakımından önem arz etmektedir.

Sözleşmelerde Neden Hukuki Yardım Alınmalıdır?

Yukarıda da izah ettiğimiz haliyle sözleşmeler, kurulma aşamasında, imzalanma aşamasında ve imzalanma aşamasından sonra olmak üzere tasniflendirildiğinde farklı sonuçlara sebebiyet vermektedir. Sözleşme öncesinde veya sırasında yapılacak işlemlerin tamamı tarafların sözleşmelerdeki hak ve yükümlülüklerini, dolayısıyla doğrudan doğruya menfaatlerini belirlemede ve menfaatlerinin korunarak ifa edilmesine (yerine getirilmesine) etki etmektedir. Zira sözleşme ile üzerinde anlaşılan edimlere aykırılık halinde tarafların sözleşme öncesi ve sonrası maddi ve/veya manevi tazminat sorumlulukları doğabilecektir. Tüm bu açıklamalar düşünüldüğünde sözleşmenin kurulma anından itibaren oluşacak –sözleşme esnasında ya da sözleşme sona erdikten sonra – tüm olumsuz sonuçların bertaraf edilmesi için bireysel ve kurumsal olarak danışmanlık alınması faydalı olacaktır.

Sözleşme Hukuku Alanında Hizmetlerimiz

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda;

 • Kira Sözleşmeleri,
 • Taşınmaz Satış Sözleşmesi
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • Şirket Kuruluş ve Ana Sözleşmesi
 • Miras Hukukundan kaynaklanan Ömür Boyu Bakma ve benzer nitelikte olan sözleşmeler
 • Aile Hukukundan kaynaklanan Mal Rejimi Sözleşmeleri, Evlilik ve Boşanma Sözleşmeleri
 • Türk Ticaret Kanunundan ve Türk Borçlar Kanunundan doğan, Simsarlık, Komisyonculuk, Acenta, Aracılık, Adi Ortaklık ve benzeri sözleşme türleri
 • Fikri Sınai Haklara ilişkin sözleşmeler
 • Eser sözleşmesi
 • Hizmet sözleşmesi(Pazarlamacılık Sözleşmesi, Taşımacılık Sözleşmesi, Oyuncu-Ajans sözleşmesi)
 • İşçi işveren ilişkisine dair iş sözleşmesi
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?