Tazminat Hukuku Nedir?

Tazminat hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin eylemlerinden kaynaklanan zararın telafisini konu edinmektedir. Tazminat hukukuna konu olan zarar, maddi zarar olabileceği gibi kişinin manevi bütünlüğünde oluşan elem, keder, ızdırap gibi nedenlerle manevi zarar da olabilir.

Maddi Tazminat Nedir?

Hukuka uygun olmayan bir iş ya da eylem sonucunda kişinin mal varlığında yaşanan eksilme ile kârdan yoksun kalınması durumunda oluşan maddi zararın giderilmesine yönelik açılan davalara maddi tazminat davası denir. Maddi zararın hesaplanmasında en çok uygulanan yöntem, zarar veren eylem öncesinde kişinin mal varlığının durumu ile zarar verici eylem sonrası kişinin mal varlığında oluşan durum arasındaki farktır. Maddi tazminat bu yönüyle bir zenginleşme aracı olmayıp haksız ve hukuka aykırı eylem nedeniyle kişinin yaşadığı maddi kaybın telafi edilmesi esasına dayanır.

Manevi Tazminat Nedir?

Haksız ve zarar verici eylem nedeniyle kişinin manevi bütünlüğünde yaşanan acı, keder, elem, üzüntü gibi manevi zararın giderilmesine yönelik davalara manevi tazminat davası denir. Manevi zarar soyut nitelikte olup buna ilişkin manevi tazminat, her somut olayın kendi özelinde değerlendirilmesini gerektirir. Manevi tazminatta amaçlanan kişinin yaşadığı manevi zararın bir nebze de olsa hafifletilmesidir.

Tazminat Hukukuna İlişkin Davalar

Tazminat hukuku, hukukun bir çok alanında kendini göstermektedir. İşçinin haksız şekilde işten çıkarılması nedeniyle talep etmeye hak kazandığı kıdem tazminatı, haksız boşanma nedeniyle kusuru daha az olan eşin maddi ve manevi tazminat istemeye hak kazanması, trafik kazası nedeniyle araç değer kaybının tazmini talebi, kişinin vücut bütünlüğünde yaşanan bozulma, uzuv kaybı ya da ölüm nedeniyle talep etme hakkına sahip olduğu cismani zarar gibi bir çok hususta tazminat hukuku gündeme gelmekte ve bir tazminat avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tazminat davaları aksine bir düzenleme bulunmadıkça davalının yerleşim yerindeki mahkemelerin yetkili olduğu bir dava türüdür. Genel zaman aşımı zarar verici eylemin öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve her halde 10 yıldır. Ancak boşanmaya ilişkin tazminat davalarının ayrı bir dava olarak açılması halinde zaman aşımı boşanmanın ardından 1 yıldır.

Tazminat Hukuku Alanındaki Hizmetlerimiz

Bayram & Erdağ Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak aşağıda yazılı konularda bireysel veya kurumsal müvekkillerimize avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

  • Boşanma nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemleri
  • Haksız işten çıkarılma nedeniyle kıdem tazminatı ve diğer işçilik alacaklarına konu tazminat istemleri (işten çıkarılma tazminatı, kıdem tazminatı alabilme şartları vs.)
  • Trafik kazası nedeniyle araç değer kaybı veya araçtan mahrum kalma tazminatı davaları
  • Ceza hukukuna konu kişinin vücut bütünlüğüne zarar veren eylem nedeniyle tazminat istemi
  • Telif haklarının ihlali nedeniyle maddi tazminat talebi
  • Sözleşmeye aykırı edim nedeniyle maddi tazminat davaları
  • Kişilik haklarına yapılan saldırı nedeniyle manevi tazminat davaları
  • Haksız koruma tedbiri nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları
  • İdarenin eylemleri nedeniyle uğranılan zarara ilişkin idari yargıda görülecek tazminat davaları
  • Yanlış tıbbi uygulama nedeniyle malpraktise ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?