Tıbbi Malpraktis

Av. Muhammed Erdağ / Nisan 2023

Malpraktis Nedir?

Malpraktis, genel olarak bir meslek grubunda görev yapan kişinin işini yanlış yapma, özen göstermeme veya bilgisizliğine bağlı hatalara verilen addır.

Malpraktis Davası Nedir?

Malpraktis Davası ise bir meslek grubunda çalışan hizmet sağlayıcılarının işini yanlış yapmasından, özen göstermemesinden veya bilgisizliğinden kaynaklanan hatalarından olumsuz etkilenen kişilerin açabileceği davalara verilen genel addır.

Tıbbi Malpraktis (Doktor Hatası) Nedir?

Hekimin veya diş hekiminin görevini yerine getirirken, bilgisizliğinden, tecrübesizliğinden ya da özensizliğinden dolayı işini eksik, kusurlu ya da yanlış yapmasına tıbbi malpraktis, medikal malpraktis veya doktor hatası denir.

Tıbbi Malpraktis Davası Nedir?

Hekim veya diş hekiminin görevini yerine getirirken bilgisizlik, tecrübesizlik veya özensizlik gibi sebeplerle işini eksik, kusurlu ya da yanlış yapmasından kaynaklanan uyuşmazlığa tıbbi malpraktis davası denir.

Komplikasyon Nedir?

Komplikasyon kavramının temel olarak izin verilen risk olmakla birlikte tıbbi standartlara uygun olarak gerçekleştirilen tedavi esnasında ortaya çıkabileceği tedavi hizmetini veren sağlık profesyonelleri tarafından ön görülen, sağlık hizmeti sağlayıcısı profesyonelinin her türlü tedbiri almasına rağmen kaçınılmaz olarak meydana gelen, hasta ve doktorun (veya diş doktorunun) neden olmadığı zararlar olarak tanımlanmaktadır.

Tıbbi Malpraktis Kaynaklanan Dava Türleri

Tıbbi Malpraktis sebebiyle ortaya çıkacak uyuşmazlıklar genel anlamda İdari, Hukuki ve Cezai olmak üzere 3 başlık altında toparlanabilir.

Olası uyuşmazlıklar bakımından kural olarak;

Kamuda çalışan hekim ve diş hekimlerinin idari ve cezai anlamda yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu olabilirken kamuda çalışmayan hekim ve diş hekimlerinin hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu olmaktadır. Tazminat taleplerine ilişkin olarak da hizmet sağlayıcı doktor ve diş doktorlarının sorumluluğunun gündeme gelmesi çok olası olmakla birlikte sağlık profesyonelinin, kamu görevlisi olup olmadığı hususu fark etmeksizin, aleyhinde tazminat talebinde bulunulabilir.

Sağlık hizmeti sağlayıcısı konumunda olan kişi ve kurumların, gerek son dönemlerde sayısı artan tıbbi malpraktis uyuşmazlığı kaynaklı cezai yaptırımlar, gerekse yüksek miktardaki tazminatlar ile karşı karşıya kalma durumlarından ötürü kendilerini hukuki korumaya almaları yüksek düzeyde önem arz etmektedir.

Unutulmamalıdır ki, her ne kadar ülkemizde tıbbi malpraktise ilişkin uyuşmazlık sayısı artmaktaysa da gelişmiş birçok ülkeye göre ve uygulanan tedaviye oranla düşük miktardadır. Yani ilerleyen yıllarda tıbbi anlamda malpraktis davalarının sayısının artacağı açıktır.

Tıbbi malpraktise ilişkin öncelikle önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması adına profesyonel, kurumsal ve bireysel hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alınması hekimler ve diş hekimleri açısından yüksek önem arz etmektedir. Bayram & Erdağ Partners Avukatlık ve Danışmanlık olarak tıbbi malpraktis avukatlığı ve sağlık hukuku alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?