Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku, bir ticari işletmeyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatla düzenlenmiş mevzuatlar bütününü kapsayan hukuk dalıdır.

Ticaret hukuku, gerek ülkemizde gerekse global anlamda ticari işletmelerin veya tüccarların ticari faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri getirmektedir. Bu düzenlemeler gereği olarak da ticari iş ve işlemler doğası değişken durumları ortaya çıkarmaktadır.

Ticaret Hukuku Alanındaki Faaliyetlerimiz

Bayram & Erdağ Partners Avukatlık ve Danışmanlık olarak ticari hayatın içerisinde yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin yaptığı faaliyetlerin sürdürülebilir olması ve olası risklerin öngörülerek önleyici hukuki tedbirlerin alınması, böylece müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda süratli ve çözüm odaklı hareket etmekteyiz. Bununla birlikte;

  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve şirket kuruluş işlemleri,
  • Şirketlere ve esnaflar ile tacirlere hukuki danışmanlık,
  • Şirket birleşme ve devralmaları,
  • Yabancı şirketlerin Türkiye’de şube ve irtibat bürolarının kurulması,
  • Şirketlerin kurumsal hukuki iş ve işlemlerini yönetmek (genel kurul, yönetim kurulu, sermaye artırım, pay defterleri, hisse senetleri ve sair)
  • Şirketler hukukuna konu olabilecek sözleşmelerle ilgili ilişkiden doğan tazminat ve cezai şartlar, sigorta ve rücu davaları, ipotek işlemleri, rehin işlemleri, taşınmaz satış vaadi ve taşınmaz satışına ilişkin işlemler, inançlı işlemler, hizmet sözleşmesi, joint venture sözleşmeleri, fikri ve sınai haklar sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, kira sözleşmesi, franchise sözleşmesi, adi ortaklık sözleşmesi, acentelik sözleşmesi ve benzeri ticari konularda

avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?