Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davalarında İhtiyaç Sebebini İzah Eder Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

E. 2007/1360

K. 2007/3234

T. 22.3.2007

• İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE (Reşit Olan Kişinin Ailesi İle Girlikte Oturmaya Zorlanamayacağı – Davacının Konut İhtiyacı Kabul Edilerek Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği)

• TAHLİYE (Reşit Olan Kişinin Ailesi İle Girlikte Oturmaya Zorlanamayacağı – Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği/İhtiyaç Nedeniyle Tahliye)

• KONUT İHTİYACI (Reşit Olan Kişinin Ailesi İle Girlikte Oturmaya Zorlanamayacağı – Davacının Konut İhtiyacı Kabul Edilerek Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği)

• REŞİT OLAN KİŞİ (Ailesi İle Girlikte Oturmaya Zorlanamayacağı – Davacının Konut İhtiyacı Kabul Edilerek Tahliye Kararı Verilmesi Gerektiği)

6570/m.7/b

ÖZET : Davacı reşit olup annesi ile birlikte oturmaktadır. Reşit olan bir kimse ailesi ile birlikte oturmaya zorlanamaz. Bu nedenle davacının konut ihtiyacının bulunduğu kabul edilerek, kiralanan yerin boşaltılmasına karar verilmelidir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Uyuşmazlık konut ihtiyacı nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece istemin reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, 01.04.2002 tarihli ve bir yıl süreli sözleşmeye dayanarak 24.02.2006 tarihinde davalıya tebliğ edilen ihtarname ile kendi konut ihtiyacı için dava açmıştır. Davacı reşit olup annesi ile birlikte oturmaktadır. Reşit olan kimse ailesi ile birlikte oturmaya zorlanamaz. Dinlenilen davacı tanıkları ve toplanan deliller ile davacının ihtiyacı kanıtlanmıştır.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru değildir. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan, nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 22.03.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?