Gayrımenkul Hukuku

Gayrımenkul / Taşınmaz Hukuku

Gayrimenkul hukuku, diğer adıyla taşınmaz hukuku Medeni Kanunda yer alan Eşya Hukukunun konusudur. Her ne kadar Türk Dil Kurumuna göre gayrimenkul (taşınmaz), ev tarla vb., bir yerden bir yere taşınamayan varlık olarak tanımlanmış ise de hukuki açıdan çok daha geniş bir anlama sahiptir.

Taşınmaz Mülkiyetinin Konusu

Taşınmaz mülkiyeti 4271 sayılı Medeni Kanunun 704 vd. maddeleri uyarınca düzenlenmiştir. Buna göre taşınmaz mülkiyetinin konusu şunlardır;

 • Arazi
 • Tapu Kütüğünde ayrı sayfa olarak kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar
 • Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler.

Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tapu kütüğüne mülkiyetin tescil edilmesiyle  gerçekleşir. Ayrıca kanunun sınırlı olarak saydığı hallerde taşınmaz mülkiyeti tescilden önce de kazanılabilmekte, ancak bu halde tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi için yine tapu kütüğüne tescil işleminin yapılması gerekmektedir. Taşınmazlara ilişkin yaşanacak uyuşmazlıklarda uyuşmazlığı çözmeye yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Gayrımenkul Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz

Bayram & Erdağ Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu olarak taşınmaz hukukuna dair müvekkillerimize aşağıdaki hususlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

 • Tapu iptali ve tescili ile bu hususlara dair dava vekilliği
 • El atmanın önlenmesi ile ecri misil talebine ilişkin dava vekilliği
 • Taşınmaza ilişkin kira sözleşmelerinin düzenlenmesi
 • Taşınmazın tahliyesine ilişkin tahliye davası vekilliği
 • İntifa hakkı, oturma hakkı, üst hakkı, kaynak hakkı şeklinde ki irtifa haklarının düzenlenmesi ile tapu kütüğüne şerh verilmesi
 • Taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesi
 • Ortaklığın giderilmesi dava vekilliği
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerine bağlı uyuşmazlıklarda dava vekilliği
 • Kamulaştırmaya ilişkin dava vekilliği

Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?