Faaliyet Alanları

Miras Hukuku

Miras Hukuku Nedir? Miras Hukuku miras bırakan ile mirasçıları arasında ki miras bırakanın mal varlığını ve bu mal varlığının paylaştırılması ile intikalini düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanun’un 495. vd maddeleri uyarınca miras hukuku düzenlenmiştir. Yasal Mirasçılar Kimlerdir? Türk Hukukunda mirasçılığa ilişkin zümre sistemi benimsenmiştir. Zümre sistemine göre miras bırakan birinci zümrenin başı olup ikinci […]
Devamını Oku

İcra & İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku Nedir? İcra ve İflas Hukuku, alacaklının talebi üzerine devlet kuvveti ile borcunu rızası ile yerine getirmeyen borçlunun, borcunu yerine getirmesini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra ve İflas  Hukukunda borçlunun karşısında belli sayıda alacaklı mevcut olup çeşitli takip türleri bulunmaktadır. İcra Hukukunu esas alan takip türleri olarak; Olmakla birlikte izlenecek olan her yolun […]
Devamını Oku

Aile Hukuku

Aile Hukuku / Medeni Hukuk Aile hukuku 4271 sayılı Medeni Kanun’un 118. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş bulunan, evlilik hukuku, hısımlık hukuku ve vesayet hukuku olarak üç kısımdan oluşan medeni hukukun alt dalıdır. Aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine karşı hak ve ödevleri aile hukukuna ilişkin mevzuatça belirlenmiştir. A) Evlilik Hukuku Nişanlanma Nedir, Nasıl Gerçekleşir? Tarafların nişanlanma iradelerini […]
Devamını Oku

Vatandaşlık & Yabancılar Hukuku

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Vatandaşlık, bir kişinin belli bir devlete olan bağlılığını ifade eden bir tanım olup vatandaşlık vatandaş olan kişiyi belirli hak ve yükümlülüklerin sahibi haline getirmektedir. Vatandaşlık hukuku da kişilerin vatandaşlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalıdır. Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Avukatı Kimdir? Türk vatandaşları ve yabancıların vatandaşlık hukuku alanında hak kaybına […]
Devamını Oku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Nedir? Ticaret Hukuku, bir ticari işletmeyle ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatla düzenlenmiş mevzuatlar bütününü kapsayan hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, gerek ülkemizde gerekse global anlamda ticari işletmelerin veya tüccarların ticari faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri getirmektedir. Bu düzenlemeler gereği olarak da ticari iş ve işlemler doğası değişken durumları ortaya çıkarmaktadır. Ticaret Hukuku Alanındaki Faaliyetlerimiz Bayram & […]
Devamını Oku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku Nedir? Tazminat hukuku, gerçek veya tüzel kişilerin eylemlerinden kaynaklanan zararın telafisini konu edinmektedir. Tazminat hukukuna konu olan zarar, maddi zarar olabileceği gibi kişinin manevi bütünlüğünde oluşan elem, keder, ızdırap gibi nedenlerle manevi zarar da olabilir. Maddi Tazminat Nedir? Hukuka uygun olmayan bir iş ya da eylem sonucunda kişinin mal varlığında yaşanan eksilme ile […]
Devamını Oku

Sözleşmeler Hukuku

SÖZLEŞME HUKUKU Sözleşme, iki ya da daha çok taraflı, Gerçek Kişiler (şahıslar ve kendi adına Vergi Kimlik Numarası alarak iş veya işlem yapan kişiler), Özel Tüzel (Şirketler) Kişiler ve Kamu Tüzel Kişileri arasında hukuksal bir sonuç doğurmak amacıyla karşılıklı ve birbirine uygun iradi hareketleri sonucunda yazılı veya sözlü olarak kurulduğu her türlü anlaşmalar veya işlemler […]
Devamını Oku
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?