Bayram & Erdağ

İhbar Tazminatı

İş akdini usulsüz şekilde fesheden tarafın, diğer tarafa ödemekle yükümlü olduğu tazminata ihbar tazminatı denir. İhbar tazminatının hesaplanmasında esas alınacak ücret, giydirilmiş ücrettir. Giydirilmiş ücret, brüt ücrete ek olarak işçiye sağlanan ve değeri para ile ölçülebilen her türlü menfaatin eklenmesi ile ortaya çıkan ücrettir.
Devamını Oku

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı süreye bağlı olarak belirli şartların varlığı halinde işverenden talep etme hakkına sahip olduğu bir miktar ücrettir. Kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı tavanı vb.
Devamını Oku

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizinin %24’e çıkarılması

21/10/2022 Tarihli ve 32552 sayılı resmi gazetede, 3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yıllık %24 Olarak Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 8485) yayımlanmıştır. Kararda yukarıda anılan kanuni faiz ve temerrüt faizinin %9’dan %24’e çıkarılmasına karar verilmiştir. İşbu karar, kanunda yazılı […]
Devamını Oku

Terk Nedeniyle Boşanma Davası

Taraflar arasında evlilik birliğinin gerçekleşmesi ile eşlerin birbirine karşı en önemli sorumluluklarından biri, eşlerin ortak konutta bir arada bulunmasıdır. Eşlerden birinin sürekli olarak ortak konuttan iradi şekilde ayrılması haline terk denir. Evi terk eden kocaya veya kadına yönelik boşanma davası açılabilir.
Devamını Oku

Aldatma / Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Evliliğin getirdiği sadakat yükümlülüğüne uyulmaması, yani eşlerden birinin üçüncü bir karşı cins ile cinsel ilişkiye girmesi halinde aldatma fiili gerçekleşir. Aldatma nedeniyle boşanma davası, özel yargılama usulüne tabi ve kanunda sınırlı halde sayılan özel boşanma nedenlerinden aldatmaya dayalı açılan bir boşanma davası türüdür.
Devamını Oku

Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Farkı İzah Eder Nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı-4

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No : 2010 / 259 Karar No : 2010 / 329 Karar Tarihi : 16.06.2010 ÖZÜ :DAVALI EŞİN KENDİ İSTEĞİ İLE ALKOL TEDAVİSİ İÇİN HASTANEYE YATARAK TEDAVİ GÖRMESİ, ANCAK OLUMLU BİR SONUÇ ALAMAMASI OLAYI, DAVACININ 07.04.2006 TARİHİNDE DAVALININ KUSURU NEDENİYLE EVİ TERK ETMESİNDEN SONRA GERÇEKLEŞTİĞİNDEN, BU AŞAMADA DAVACININ KOCASININ RAHATSIZLIĞI […]
Devamını Oku

Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Farkı İzah Eder Nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı-3

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No :2018 / 456 Karar No :2021 / 1511 Karar Tarihi :30.11.2021 MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi 1. Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Ankara 10. Aile Mahkemesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar tarafların temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı […]
Devamını Oku

Özel Boşanma Sebepleri Arasındaki Farkı İzah Eder Nitelikte Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı-1

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No :2022 / 771 Karar No :2023 / 1039 Karar Tarihi :1.11.2023 MAHKEMESİ : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi SAYISI : 2022/317 E., 2022/1189 K. KARAR : İstinaf başvurusunun tebdir nafakası yönünden kabulüne, sair yönlerden reddine ÖZEL DAİRE KARARI Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 23.11.2021 tarihli ve 2021/7597 Esas, […]
Devamını Oku
Whatsapp Aç
Whatsapp mesajı atabilrsiniz.
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabiliriz?